RWJ Barnabas Health

Vehicle | Malley Ram Promaster 2019

Malley Type ll Van Ambulance V111, V112, V113, V114

Delivery Year2019
Production NumberV111, V112, V113, V114
Chassis ModelMalley Ram Promaster
Chasis Model Year2019
DealerNew Jersey Emergency Vehicles
StateNew Jersey
Sales PersonJim Bantin